Kullanım Talimatları

Kullanım koşulları en son 31 Ocak 2023 tarihinde güncellenmiştir.

1. Giriş

Bu kullanım koşulları, bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinizle veya bizden aldığınız ürün veya hizmetlerle ilgili ek anlaşmalara bağlı olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin hükümlerinin bu Şartların hükümleriyle çelişmesi halinde, söz konusu ek sözleşmelerin hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sorumluluk

Bu web sitesine kaydolarak, erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen kullanım koşullarına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin sadece kullanımı bile bu kullanım koşullarının bilindiği ve kabul edildiği anlamına gelir. Bazı durumlarda, sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.

3. elektronik iletişim

Bu web sitesini kullanarak veya bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, sizinle web sitemiz üzerinden elektronik olarak iletişim kurabileceğimizi veya size e-posta gönderebileceğimizi ve size elektronik olarak gönderdiğimiz tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin her türlü yasal gerekliliği karşıladığını kabul ve beyan edersiniz. Bu tür iletişimlerin yazılı olması gerekliliği de buna dahildir, ancak bununla sınırlı değildir.

4 Fikri mülkiyet

Biz veya lisans verenlerimiz, Web Sitesindeki ve Web Sitesinde görüntülenen veya erişilebilen veriler, bilgiler ve diğer kaynaklardaki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarına sahibiz ve bunları kontrol ediyoruz.

4.1 Tüm hakları saklıdır

Belirli bir içerik aksini belirtmedikçe, telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında size hiçbir lisans veya başka bir hak verilmemektedir. Bu, zorunlu yasa hükümlerinde aksi belirtilmedikçe (alıntı yapma hakkı gibi) önceden yazılı iznimiz olmadan bu web sitesindeki hiçbir kaynağı kullanmayacağınız, kopyalamayacağınız, çoğaltmayacağınız, icra etmeyeceğiniz, görüntülemeyeceğiniz, dağıtmayacağınız, herhangi bir elektronik ortama yerleştirmeyeceğiniz, değiştirmeyeceğiniz, tersine mühendislik yapmayacağınız, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, iletmeyeceğiniz, indirmeyeceğiniz, aktarmayacağınız, para kazanmayacağınız, satmayacağınız, pazarlamayacağınız veya ticarileştirmeyeceğiniz anlamına gelir.

5. Bülten

Yukarıdakilere bakılmaksızın, bültenimizi elektronik ortamda web sitemizi ziyaret etmekle ilgilenebilecek diğer kişilere iletebilirsiniz.

6. üçüncü taraf mülkü

Web sitemiz diğer tarafların web sitelerine köprüler veya diğer referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer tarafların web sitelerinin içeriğini izlemiyoruz veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürün veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların kullanım koşullarına tabidir. Bu web sitelerinde ifade edilen herhangi bir görüş veya materyali paylaşmamız veya onaylamamız gerekmez.

Bu web sitelerinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değiliz. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara ifşa etmenizden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

7. sorumlu elleçleme

Web sitemizi ziyaret ederek, yalnızca bu Koşullar, bizimle yapılan ek anlaşmalar ve geçerli yasalar, yönetmelikler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve sektör yönergeleri tarafından amaçlanan ve izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Web sitemizi veya hizmetlerimizi, kötü amaçlı bilgisayar yazılımları içeren (veya bunlarla bağlantılı olan) materyalleri kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız. Web sitemizde toplanan verileri doğrudan pazarlama faaliyetleri için kullanmak veya web sitemizde veya web sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmek.

Web sitesine zarar veren veya verebilecek olan veya web sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini bozan faaliyetlere katılım kesinlikle yasaktır.

8. Fikirlerin sunulması

Daha önce bir fikri mülkiyet sözleşmesi veya gizlilik sözleşmesi imzalamadığımız sürece, bize sunmak istediğiniz kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek herhangi bir fikir, icat, yazarlık eseri veya diğer bilgileri göndermeyin. Bu tür bir yazılı anlaşma olmadan bunu bize sunarsanız, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanmak, çoğaltmak, saklamak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.

9. kullanımın sona ermesi

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesine veya Web Sitesindeki herhangi bir hizmete erişimi herhangi bir zamanda geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya durdurabiliriz. Web Sitesine veya Web Sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Katkıda bulunduğunuz veya güvendiğiniz belirli özellikler, ayarlar ve/veya içerik kalıcı olarak kaybolsa bile herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlatamaz veya atlatmaya çalışamazsınız.

10 Garantiler ve yükümlülükler

Bu bölümde yer alan hiçbir husus, kanunen sınırlandırılması veya hariç tutulması hukuka aykırı olan herhangi bir garantiyi sınırlandırmayacak veya hariç tutmayacaktır. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin kullanılabilirliği, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili her türlü açık veya zımni garantiyi açıkça reddederiz. Şu konularda hiçbir garanti vermiyoruz:

Bu web sitesi veya içeriğimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacaktır.

Bu web sitesinde yer alan hiçbir şey hukuki, mali veya tıbbi tavsiye niteliği taşımaz veya taşıması amaçlanmamıştır. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun bir uzmana danışmalısınız.

Bu bölümün aşağıdaki hükümleri yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir ve sorumluluğumuzu sınırlandırmamızın veya hariç tutmamızın yasadışı veya hukuka aykırı olacağı herhangi bir konuyla ilgili sorumluluğumuzu sınırlandırmaz veya hariç tutmaz. Hiçbir durumda, web sitemize erişiminiz veya web sitemizi kullanımınızdan kaynaklanan sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlardan (kar veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veri tabanı kaybı veya hasarı veya mülk veya veri kaybı veya hasarı dahil) sorumlu olmayacağız.

Ek bir sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, Site veya Site aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı azami sorumluluğumuz, sorumluluk yükleyen yasal işlem biçimine bakılmaksızın (sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı suistimal, haksız fiil veya başka bir şekilde), söz konusu ürünleri veya hizmetleri satın almak veya Siteyi kullanmak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Bu sınırlama, her tür ve nitelikteki tüm talepleriniz, eylemleriniz ve dava nedenleriniz için toplu olarak geçerlidir.

11. Gizlilik

Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için, kayıt sürecinin bir parçası olarak kendiniz hakkında belirli bilgiler vermeniz gerekebilir. Sağladığınız tüm bilgilerin her zaman doğru, kesin ve güncel olacağını kabul edersiniz.

Gizlilikle ilgili endişelerinizi gidermek için bir politika geliştirdik. Gizlilik politikamızda ve çerez politikamızda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

12. ihracat kısıtlamaları / yasalara uygunluk

Web Sitesine, Web Sitesinde satılan ürün veya hizmetlerin içeriğinin veya satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden erişim yasaktır. Bu web sitesini Almanya'nın ihracat yasa ve yönetmeliklerini ihlal edecek şekilde kullanamazsınız.

13. ortaklik pazarlamasi

Bu web sitesi aracılığıyla, bu web sitesinde veya bu web sitesi aracılığıyla hizmetlerin veya ürünlerin satışı için bir yüzde veya komisyon aldığımız bağlı kuruluş pazarlaması yapabiliriz. Ayrıca şirketlerden sponsorluk veya diğer reklam tazminatı türlerini de kabul edebiliriz. Bu açıklama, ABD Federal Ticaret Komisyonu kuralları gibi geçerli olabilecek pazarlama ve reklamcılıkla ilgili yasal gerekliliklere uymayı amaçlamaktadır.

14. Tahsis

Önceden yazılı iznimiz olmadan bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, aktaramaz veya alt sözleşme yapamazsınız. Bu bölümü ihlal eden herhangi bir sözde devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

15. kullanım koşullarının ihlal edilmesi

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası kapsamındaki diğer haklarımıza bakılmaksızın, bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını herhangi bir şekilde ihlal ederseniz, Web Sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak ve Web Sitesine erişiminizi engellemelerini ve/veya size karşı yasal işlem başlatmalarını talep etmek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmek de dahil olmak üzere, ihlalle başa çıkmak için uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz.

16. mücbir sebepler

Ödeme yükümlülüğü hariç olmak üzere, bir tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesinde veya bunlara uymasında herhangi bir gecikme, temerrüt veya ihmal, söz konusu gecikme, temerrüt veya ihmal söz konusu tarafın makul kontrolü dışındaki bir nedenden kaynaklandığı sürece işbu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının ihlali sayılmayacaktır.

17. Tazminat

Fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere, bu Kullanım Koşullarını ve yürürlükteki yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddia, yükümlülük, zarar, kayıp ve masrafa karşı bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Bu tür taleplerle bağlantılı olarak veya bu taleplerden kaynaklanan zararlarımızı, kayıplarımızı, masraflarımızı ve harcamalarımızı derhal bize geri ödeyeceksiniz.

18. feragat

Bu Kullanım Koşullarının ve herhangi bir Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin kullanılmaması, söz konusu hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve bu Kullanım Koşullarının veya bu Sözleşmenin veya herhangi bir bölümünün geçerliliğini veya daha sonra herhangi bir hükmü uygulama hakkını etkilemeyecektir.

19. Dil

Bu kullanım koşulları yalnızca Almanca olarak yorumlanacak ve yorumlanacaktır. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.

20. tam anlaşma

Bu kullanım koşulları, gizlilik politikamız, hüküm ve koşullarımız ve yasal bildirim ile birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle WELL Plus GmbH arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.

21. bu kullanim şartlarinin güncellenmesi̇

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Değişiklikler veya güncellemeler için bu kullanım koşullarını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüsünüz. Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasının başında belirtilen tarih, son revizyon tarihidir. Bu Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikler, söz konusu değişiklikler bu web sitesinde yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişiklik veya güncellemenin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Kullanım Koşullarına uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

22 Hukuk seçimi ve yargı yeri

Bu kullanım koşulları Almanya yasalarına tabidir. Almanya mahkemeleri, bu Kullanım Koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar üzerinde yargı yetkisine sahip olacaktır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün veya hükmünün herhangi bir mahkeme veya başka bir makam tarafından yürürlükteki yasalar uyarınca geçersiz ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu bölüm veya hüküm, bu Kullanım Koşullarının amacını gerçekleştirmek için izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. Geri kalan hükümler etkilenmeden kalacaktır.

23. İletişim Bilgileri

Bu web sitesi WELL Plus GmbH'ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir.

Bu kullanım koşullarıyla ilgili olarak bizimle yazılı olarak veya aşağıdaki adrese e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz: 

hello@well-plus.io

Bize ulaşın

Çağrı: +49 208 - 883 694 17

Posta: hello@well-plus.de

Destek

Çağrı: +49 163 - 12 86 707

Posta: support@well-plus.de

Bizimle paylaşın

Dilinizi seçin

Bize ulaşın

Çağrı: +49 208 - 883 694 17

Posta: hello@well-plus.de

Destek

Çağrı: +49 163 - 12 86 707

Posta: support@well-plus.de

Bizimle paylaşın

Bize ulaşın

Çağrı: +49 208 - 883 694 17

Posta: hello@well-plus.io

Destek

Çağrı: +49 163 - 12 86 707

Posta: support@well-plus.io

Bizimle paylaşın